Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 (GDPR)

Ποια δεδομένα συλλέγονται από τον πελάτη και για ποιο λόγο;

Με την συμπλήρωση των στοιχείων του ο πελάτης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, δηλώνει ότι επιθυμεί επικοινωνία με την ψυχολόγο Πολυξένη Κόλλια (εν συντομία θα αναφέρεται παρακάτω ως ψ.Π.Κ.) για κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις δοθείσες πληροφορίες / δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης μέσω φόρμας στοιχείων – επικοινωνίας, η ψ.Π.Κ έρχεται σε επικοινωνία με τον πελάτη. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά και ουσιαστικά για την ολοκλήρωση της «επικοινωνίας – συνεργασίας».

Η ψ.Π.Κ. θα προβεί, σε κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών επεξεργασίας των δεδομένων του πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων (ή μη) μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών κτλ. και διατηρεί ξεκάθαρα το δικαίωμα να κάνει χρήση αυτών των μέσων για την ολοκλήρωση της επικοινωνίας και της παροχής της υπηρεσίας..

Χρονική διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα του χρήστη θα διατηρηθούν για όσο διάστημα θα υπάρχει σχέση συνεργασίας, σε ηλεκτρονική ή/και έγγραφη μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η σχέση αυτή διακοπεί ή απλά λήξει μετά την παροχή της υπηρεσίας, η ψ.Π.Κ έχει το δικαίωμα να τα διατηρήσει για κάθε νόμιμο σκοπό όπως αποστολή Ενημερωτικού για Νέες Υπηρεσίες, Άρθρα κτλ, εκτός και εάν ο πελάτης αιτηθεί τη διαγραφή των στοιχείων του. Καθώς διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει δεδομένα οικονομικής φύσης (τιμολόγια, αποδείξεις κτλ)

Τα δικαιώματα του πελάτη

Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει τα εξής δικαιώματα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο)
  • διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων)
  • διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της ψ.Π.Κ, εφόσον όμως η διατήρησή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)
  • περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων)
  • φορητότητας (να λάβει ο Πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο όπως για παραδειγμα usb memory stick)

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον πελάτη, με την αποστολή e-mail στο data@ psyxologosthessaloniki.gr, Υπόψη  Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Εφόσον ο πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η ψ.Π.Κ. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του πελάτη της εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

Διακοπή διατήρησης δεδομένων

Ο πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε λήξη της συνεργασίας του πελάτη και σε μη παροχή υπηρεσιών.

Μέτρα Ασφαλείας

Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες ασφαλείας, τεκμηριωμένες πολιτικές ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασίες που βοηθούν έτσι ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαβίβαση των δεδομένων

Η ψ.Π.Κ., δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα, χρήσης των Δεδομένων σας με σκοπό:

να προωθήσει την τρέχουσα υπηρεσία καθώς και οποιαδήποτε νέα υπηρεσία ή προϊόν
να βελτιστοποιήσει την παρούσα ιστοσελίδα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Η ψ.Π.Κ.  δεν δίνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Συνεπώς δεν δίνονται δεδομένα του πελάτη σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό όπως για παράδειγμα εμπορικούς και άλλους σκοπούς.

Σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η ψ.Π.Κ. δε θα διαθέσει, πουλήσει, ενοικιάσει, διαρρεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε Τρίτους.

Απορίες περί δεδομένων και διαδικασιών

Για οποιοδήποτε απορία – διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στην ψ.Π.Κ., email: data@ psyxologosthessaloniki.gr

Καταγγελία μπορεί να γίνει στις αρμόδιες αρχές (αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Τι είναι τα  Cookies και γιατί χρησιμοποιούνται;

Η παρούσα Ιστοσελίδα, οι διαφημίσεις, η ανταλλαγή e-mail, οι διαδικτυακές υπηρεσίες και αλληλεπιδράσεις με τυχόν εφαρμογές, ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν σε κάποιον να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Με την χρήση των cookies δεν δίνεται πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.

Τα cookies δίνουν τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα να «θυμάται» πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του χρήστη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για την αναζήτηση και την πλοήγησή του.

Τα τεχνικά cookies έχουν μεγάλη σημασία στη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας κι επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγηθεί και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες της ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies δεν καθορίζουν μονοσήμαντα την ταυτότητά του χρήστη. Χωρίς τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας.

Ο Χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί (Chrome, Opera, Firefox κτλ).

Επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες για τα cookies μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link: http://www.allaboutcookies.org/

Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της εμπειρίας και επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να γνωρίζουμε τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπο, για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τον εντοπίζουν  αλλά και πως χρησιμοποιούν τον χρησιμοποιούν.

Η Google Analytics καταγράφει δεδομένα για το χρήστη όπως: η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το browser περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν ταυτοποιεί  το χρήστη μονοσήμαντα / προσωπικά. Καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας ταυτοποίηση, αλλά η Google Analytics δεν παρέχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία.

Η GA χρησιμοποιεί, και αυτή, cookies. Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Ενδέχεται πέρα από το GA να χρησιμοποιείται και η εφαρμογή του Google Adwords. Έτσι ο κώδικας καταγραφής της συμπεριφοράς και της πλοήγησης του επισκέπτη – χρήστη βοηθά στη μέτρηση της απόδοσης των διαφημίσεων καθώς και για την εξατομικευμένη παροχή του περιεχομένου τους. (Πολιτική Απορρήτου Google)

Ασφάλεια και Πρωτόκολλο SSL (το γνωστό https://)

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL και συγκεκριμένα το Let’s Encrypt Authority X3. Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με το SSL: https://el.wikipedia.org/wiki/SSL καθώς και την πολιτική απορρήτου του προαναφερόμενου πρωτοκόλλου εδώ.

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο

Προς το παρόν δεν εφαρμόζεται κάποια καμπάνια email marketing ή καμπάνια αποστολής ενημερωτικών δελτίων, αλλά η ψ.Π.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για κάθε νόμιμη ενέργεια προβολής και προώθησης των υπηρεσιών της.

Επιπλέον Διευκρινίσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη πλοήγηση στον ιστότοπο.

1. Τρόποι Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

  • Φόρμες συμπλήρωσης – επικοινωνίας με την εταιρεία μας. Σε αυτή τη περίπτωση συλλέγονται στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, e-mail κτλ. Αν επικοινωνήσετε με την ψ.Π.Κ.  χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα «Επικοινωνία» ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί σε αυτή την ιστοσελίδα και δε θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο πέραν της ίδιας. Τα δεδομένα καταχωρούνται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στέλνονται μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) . Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (μερικές φορές γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται.
  • Με την αποστολή e-mail. Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας  και πληροφορίες που θα παρέχετε εσείς.
  • Με την κοινοποίηση (share) και Like στο Facebook, περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
  • Υπηρεσία Newsletter.
  • Google Analytics – Facebook Pixel

Ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα χωρίς να παρέχει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία.

Με τη συμμετοχή του – αποδοχή κάποιας, από τις παραπάνω, μορφές «επικοινωνίας», αποδέχεστε αυτομάτως τις ρητές δηλώσεις μας σε αυτό το κείμενο.

2. Links σε τρίτους

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει links προς άλλες ιστοσελίδες και δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών καθώς και την ασφάλεια και προστασία δεδομένων κατά την επίσκεψή σας σε αυτές.

3. Youtube

Η ιστοσελίδα, ενδέχεται να, χρησιμοποιεί περιεχόμενο από το YouTube, τα οποίο είναι προϊόν της Google (YouTube: LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA).

Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας και σε σελίδα που έχει αυτό το περιεχόμενο, υπάρχει μια σύνδεση – επικοινωνία με τους διακομιστές του YouTube και ενημερώνεται για το «περιεχόμενο» που επισκεφθήκατε.

Τη στιγμή της επίσκεψης σας, εάν τυγχάνει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube κάνει συσχέτιση της συμπεριφοράς σας απευθείας με τον προσωπικό σας λογαριασμό. Αν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Το YouTube χρησιμοποιείται για να κάνει την ιστοσελίδα μας εύχρηστη, ελκυστική, κατανοητή. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές του YouTube στο https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines.

4. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Έκδοση Πολιτικής Απορρήτου: SPV1.1 (20-12-2019)

Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης των παραπάνω δηλώσεων, αυτές θα αναρτηθούν στον παρόντα σύνδεσμο και θα αναφέρεται με ξεκάθαρο τρόπο το πότε έγιναν οι αλλαγές αυτές.

Δε θα ενημερωθεί προσωπικά ο χρήστης – πελάτης για τις αλλαγές αυτές και ο ίδιος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ενημέρωσή του κατά την επίσκεψη του στην παρούσα ιστοσελίδα.