Μικρές στιγμές αλληλεγγύης (video)

2017-04-10T15:09:08+00:00Tags: , , , , , , |

Οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα από ένα πιο όμορφο πρίσμα.